Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Monitorovací zprávy a vyúčtování realizace SPL - režijní výdaje organizace

Tak jako i ostatní běžní žadatelé i MAS Via rustica o.s. je povinna řešit dokladování výdajů pro administrativní úkony spojené s koordinací a řešením předkládaných žádostí k MAS Via rustica o.s. Žádosti o proplácení výdajů od roku 2010 probíhají 3x za rok, vždy za uplynulé 4 měsíce realizace.


 

Rok 2014 - administrace režijních výdajů proběhla v rámci 3 předložení dokumentů pro režijní výdaje

1. etapa - odevzdána v květnu 2014 na RO SZIF

2. etapa - odevzdána v září 2014 na RO SZIF

3. etapa - odevzdána v lednu 2015 na RO SZIF

Rok 2013 - administrace režijních výdajů proběhla v rámci 3 předložení dokumentů pro režijní výdaje

1. etapa - odevzdána v květnu 2013 na RO SZIF

2. etapa - odevzdána v září 2013 na RO SZIF

3. etapa - odevzdána v lednu 2014 na RO SZIF

Rok 2012 - administrace režijních výdajů proběhla v rámci 3 předložení dokumentů pro režijní výdaje

1. etapa - odevzdána v květnu 2012 na RO SZIF Brno

2. etapa - odevzdána v září 2012

3. etapa - odevzdána v lednu 2013


Rok 2011 - administracerežijních výdajů proběhla v rámci 3 předložení dokumentů pro režijní výdaje

1. etapa - odevzdána v květnu 2011 na RO SZIF Brno

2. etapa - odevzdána v září 2011

3. etapa - odevzdána v lednu 2012


Rok 2010 - administracerežijních výdajů proběhla v rámci 3 předložení dokumentů pro režijní výdaje

1. etapa - odevzdána v květnu 2010 na RO SZIF Brno

2. etapa - odevzdána v září 2010

3. etapa - odevzdána v lednu 2012


Rok 2009 - administracerežijních výdajů proběhla v rámci jednoho předložení dokumentů pro režijní výdaje a k odevzdání došlo v lednu 2010

 


 

Rok 2008 - administracerežijních výdajů proběhla v rámci jednoho předložení dokumentů pro režijní výdaje a k odevzdání došlo v září 2009


 

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí".