Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Podpora de minimis

Při podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na realizaci projektů v rámci místní rozvojové strategie MAS Via rustica o.s. musí žadatelé, kteří předkládají projekt spadající do fiche č. 2 nebo fiche č. 3, vyplnit v žádosti o dotaci údaje týkající se poskytnuté podpory de minimis. Bližší informace jsou ke stažení zde.

Údaje o podporách de minimis přidělených jednotlivým subjektům eviduje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v tzv. Centrálním registru podpor malého rozsahu (de minimis).

Základní informace o přidělených podporách malého rozsahu (de minimis), které byly poskytnuty v období od 1. 1. 2010, si mohou jednotliví příjemci vyhledat na webové stránce Ministerstva zemědělství. Pro podrobnější informace o poskytnutých podporách de minimis je nutné podat žádost o přístup na portál eAGRI pro registrované uživatele, a to osobně na místně příslušné Agentuře pro zemědělství a venkov.

Lucie Hlavinková

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí".