Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Předběžný harmonogram příjmu žádostí o dotaci pro projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na rok 2013

V rámci Programu rozvoje venkova ČR budou v roce 2013 vyhlášena poslední dvě kola příjmu žádostí o dotaci. Ministerstvo zemědělství již připravilo opatření, která budou s nejvyšší pravděpodobností v příštím roce spuštěna. Upozorňujeme žadatele, že se jedná pouze o předběžný harmonogram, který bude teprve schvalován Monitorovacím výborem Programu rozvoje venkova, a proto v něm může dojít k dílčím změnám.


18. kolo: 6.2. - 12.2.2013:

 • III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

18. kolo: 6.3. - 12.3.2013

 • I.1.1 Modernizace zemědělských podniků - jímky a hnojiště
 • I.1.3.2 Inovace v potravinářství
 • I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost
 • III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy
 • IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

19. kolo: 5.6. - 11.6.2013:

 • I.1.3.1 Potravináři - pokud bude větší zůstatek
 • I.1.4 Pozemkové úpravy - pokud bude větší zůstatek
 • I.3.4 Využívání poradenských služeb
 • II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů
 • IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
 • IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

Zdroj: Ministerstvo zemědělství