Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Region očima dětí

Návrhy a plány rozvoje měst, městysů a obcí řeší ve většině případů zastupitelé, projektanti, občas se zapojí též někteří aktivní občané. Vesměs jde převážně o „dospěláky". Jak se však na danou věc dívají ti nejmladší obyvatelé? Děti mají ve srovnání s dospělými bohatší fantazii a nejsou svázané žádnými konvencemi, předpisy a normami. Proč jim nedat více prostoru k tomu, aby vyjádřily svůj názor a představu, jak by mělo místo, kde žijí, vypadat, co jim zde schází, co by chtěly změnit, nebo co se naopak líbí?

Zajímá nás představa dětí o podobě našeho regionu. Vyzýváme je proto k tomu, aby nám na uvedené téma namalovaly a následně nejpozději do 30. června 2011 doručily obrázky, z nichž ty nejzdařilejší zařadíme do propagačního kalendáře pro rok 2012. Obrázky budou také průběžně zveřejňovány ve zpravodaji PRIMAS, vystavovány při různých propagačních akcích v regionu apod.

Malovat mohou jednotlivci i skupiny dětí do 15 let žijící v zájmovém území místní akční skupiny Via rustica o.s. Bližší podmínky jsou uvedeny na souvisejícím plakátku.

Máte-li ve svém okolí někoho, koho by mohla tato akce zajímat, informujte jej prosím. Čím více obrázků, tím více pohledů na život v našich městech, městysech a obcích, tím více námětů na jeho zlepšení.

Upoutávkový plakát je ke stažení zde.

Lucie Hlavinková

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí".