Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Stručné zhodnocení realizace Strategického plánu Leader

MAS Via rustica o.s. v programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013 evidovala celkem 92 žádostí o dotaci s celkovými evidovanými výdaji projektů 74 027 791,- Kč. Požadovaná výše dotace evidovaných projektů byla 46 048 942,- Kč.

Nepodpořených projektů bylo celkem 29 s požadovanou dotací ve výši 15 445 509,- Kč. Za programové období 2007 - 2013 byly ukončeny celkem 3 žádosti o dotaci ze strany žadatele. Dva projekty byly ukončeny před podpisem Dohody a jeden projekt před podáním Žádosti o proplacení (dále jen ŽoP).

Celkové výdaje schválených projektů dle Dohody tedy činily 70 802 968,- Kč a dotace 45 173 942,- Kč.


 

Podrobné zhodnocení jednotlivých kol strategického plánu Leader ,,Via rustica pro venkov" je přiložena zde:

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí".