Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Výzva k připomínkování navržených změn opatření pro poskytování dotací z Programu rozvoje venkova

MAS Via rustica o.s. se v současné době zabývá aktualizací svého Strategického plánu Leader, který bude součástí vyhlášení 5. výzvy k podávání žádostí na MAS Via rustica.

Vzhledem ke zveřejněnému harmonogramu administrace 5. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace musí MAS Via rustica dle schválených změn pravidel k 1.1.2011 také aktualizovat jednotlivá opatření, tzv. fiche.

Tímto bychom Vás rádi požádali o konzultaci a návrhy případného doplnění jednotlivých opatření, které MAS Via rustica o.s. chce zveřejnit společně s aktualizovým SPL. Níže jsou k dispozici odkazy s jednotlivými soubory, které jsou definovány jako pracovní verze, ke které je možné se vyjádřit do 30. dubna 2011.

  1. fiche: Úprava a obnova veřejných prostranství, veřejné informační systémy

  2. fiche: Spolková, vzdělávací a osvětová činnost v obcích

  3. fiche: Movité a nemovité kulturní památky, drobné sakrální stavby

  4. fiche: Infrastruktura cestovního ruchu (nezakládá veřejnou podporu)

  5. fiche: Infrastruktura pro podnikání v cestovním ruchu (zakládá veřejnou podporu)

  6. fiche: Podpora malého podnikání a tradičních řemesel

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí".