Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Veřejná obhajoba projektu na MZe

Dne 7.6.2012 se konala veřejná obhajoba projektu ,,S nůší do světa řemesel" na Ministerstvu zemědělství. Tento projekt byl obhajován Lucií Hlavinkovou a Jiřím Hodinkou za MAS Via rustica o.s. a Zdeňkou Švaříčkovou za MAS Leader Loucko.

Veřejná obhajoba slouží hodnotitelské komisi pro ujasnění dílčích částí projektů a k objasnění způsobu přípravy a realizace projektů tohoto typu.

Soubory ke stažení:

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí".