Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Žádost o poskytnutí dotace - S nůší do světa řemesel

V březnu 2012 odevzdala MAS Via rustica o.s. jakokoordinační MAS tohoto projektu žádost o poskytnutí dotace na CP SZIF Praha.

Spolupracují MAS:

  • Leader Loucko

  • Českomoravské pomezí

Celkové náklady projektu jsou ve výši cca 4,5 mil. Kč, přičemž podíly všech třech zapojených MAS jsou obdobné. Žádaná dotace je ve výši 90ti % nákladů. Projekt je předloženo do Programu rozvoje venkova, opatření IV.2.1 - projekty spolupráce.

Žádost o poskytnutí je ke stažení zde.

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí".