Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Propagační kalendář MAS Via rustica 2012

V prosinci MAS Via rustica připravila vydání nástěnného propagačního kalendáře, který byl připraven dětmi a mládeží na zájmovém území MAS.

Do přípravy kalendáře byly zapojeny děti ze ZŠ a MŠ Černovice, MŠ Čtyřlístek Mnich, ČSOP Pacov, MŠ Za Branou Pacov, ZŠ Za Branou Pacov a ZŠ Náměstí Pacov.

Tímto děkujeme všem dětem za hezké náměty v rámci soutěže ,,Region dětem", na základě které tento kalendář vznikl. Současně bychom také chtěli poděkovat všem pedagogům výše zmíněných MŠ a ZŠ za jejich aktivní přístup a pomoc při realizaci soutěže a kalendáře.

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí".