Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Rodinná centra a řemeslné organizace

Co mají společného Beruška, Klubíčko, Sovička a Perleťánek? Zní to trošku jako jména pohádkových postaviček. A od pohádek je už jen krůček k dětem a maminkám. A právě (a nejen) jim je věnován následující článek.

Pro maminky, ale i tatínky, babičky, dědečky ..., zkrátka ty, kteří delší dobu intenzivně pečují o malé děti, je důležité mít možnost vytrhnout se z každodenního domácího stereotypu a určité izolace, podělit se o pozitivní i negativní zážitky, setkat se s těmi, kdo je chápou a mohou jim poradit či pomoci. Stejně tak pro děti, které ještě nechodí do mateřské školky, je přínosné seznamovat se s novými lidmi, prostředím i aktivitami. K místům, kde jsou taková setkání možná, patří mateřská a rodinná centra, kterých v posledních letech utěšeně přibývá.
Mateřská a rodinná centra jsou více či méně formální společenství především maminek na rodičovské dovolené (ale též tatínků, případně dalších členů rodiny ...) a samozřejmě jejich dětí. Fungování center je postaveno převážně na dobrovolné a svépomocné činnosti aktivních maminek, které se zde se svými dětmi scházejí, hrají si, zpívají, cvičí, tvoří ...

Pro maminky představuje návštěva takovéhoto společenství možnost vzájemné výměny zkušeností, získávání nových přátelství, ale též např. udržení či rozvoj profesních dovedností, děti zde navazují kontakty se svými vrstevníky, rozvíjejí své psychické i fy-zické schopnosti, učí se mnoha novým věcem. Mateřská a rodinná centra navíc pořádají také nejrůznější vzdělávací, sportovní a společenské akce pro širší veřejnost, jako jsou např. přednášky či vzdělávací kurzy, karnevaly apod.

V zájmovém regionu MAS Via rustica o.s. působí v současné době dle našich informací minimálně 4 mateřská/rodinná centra - Mateřské centrum Klubíčko v Horní Cerekvi, Rodinné centrum Sovička v Pacově, Mateřské centrum Beruška v Obratani a Komunitní centrum Perleťánek v Žirovnici.

Dvě prvně jmenovaná centra jsou členy Sítě mateřských center, což je občanské sdružení zajišťující koordinaci a propagaci hnutí mateřských center v celé České republice a jeho zapojování do mezinárodních organizací. K úkolům a cílům Sítě mateřských center patří též posilování hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role žen ve společnosti, podpora právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen.

Lucie Hlavinková

Seznam subjektů, které pravidelně s MAS Via rustica o.s. spolupracují a nejsou členy MAS Via rustica o.s.:


 

Ráj řemesel o.s.

Pacovský jarmark, o. s.

Spolek Radovan 21, o.s.

Mateřské centrum Beruška

Komunitní centrum Perleťánek

 

Mateřské centrum Klubíčko

 

Rodinné centrum Sovička, o.s.