Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Valná hromada ze dne 8.2.2018

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu

  2. Evidence členů MAS Via rustica z.s. a zájmové území MAS k 8.2.2018

  3. Volba Rady spolku

  4. Volba Revizní komise

  5. Volba výběrové komise

  6. Celoroční vyúčtování provozních finančních prostředků za rok 2016

  7. Evidence majetku sdružení k 31. 12. 2016

  8. Výroční zpráva za rok 2016

  9. Členské příspěvky pro rok 2018

  10. Změna stanov MAS Via rustica z.s.

  11. SCLLD MAS pro programové období 2014 - 2020

  12. Interní postupy k SCLLD

  13. Diskuse

Dokumenty ke stažení: