Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Co jsou místní akční skupiny

Místní akční skupiny (MAS) jsou specifické organizace zakládané s cílem systematicky podporovat rozvoj určitého zájmového území na základě vzájemné spolupráce místních veřejných i soukromých subjektů, fungujících dle principů stanovených evropskou iniciativou LEADER (viz dále).

V České republice v současné době existuje zhruba 180 více či méně aktivních místních akčních skupin, v celé Evropě působí několik tisíc „skupin pro místní akce" (tzv. LAGs - Local action groups). Místní akční skupiny vzájemně spolupracují a předávají si zkušenosti v oblasti rozvoje venkova, a to jak v rámci jednotlivých evropských států, tak na úrovni mezinárodní.

 

Spolufinancováno Evropskou unií Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí