Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Seznam členů MAS Via rustica

Místní akční skupina je složena celkem ze 24 členů, přičemž tento seznam se dle pravidel pro místní akční skupiny dělí na členy soukromého sektoru a na členy veřejného sektoru.

Zároveň se nyní jednotliví členové dělí dále na tzv. zájmové skupiny. Tyto zájmové skupiny jsou uvedeny v závorce za každým členem.

Veřejný sektor:

 1. Svazek obcí Brána Vysočiny (zájmová skupina: obce), zastupuje zdeněk Rajdlík

 2. Svazek obcí Mikroregion Košeticko (zájmová skupina: obce), zastupuje Ing. Blanka Veletová

 3. Dobrovolný svazek obcí Hořepnický region (zájmová skupina: obce), zastupuje Vladimír Kotýnek

 4. Sdružení Svidník (zájmová skupina: obce), zastupuje Ladislav Vlach

 5. Svazek obcí mikroregionu Stražiště (zájmová skupina: obce), zastupuje František Pinkas

 6. Ústav sociální péče Lidmaň (zájmová skupina: ústavy sociální péče), zastupuje Luboš Milichovský

 7. Obec Buřenice (zájmová skupina: obce), zastupuje Antonín Bárta

 8. Nová Lípa (zájmová skupina: obce), zastupuje Mgr. Karel Štefl

Kompletní seznam zájmového území naleznete zde.

Soukromý sektor:

Soukromý sektor členů místní akční skupiny je složen z občanského sektoru, podnikatelského sektoru a fyzických osob.

Občanský sektor:

 1. Český svaz ochránců přírody Pacov (zájmová skupina: NNO), zastupuje Mgr. Lucie Brázdová

 2. Občanské sdružení Dobromysl Pacov (zájmová skupina: NNO), zastupuje Ing. Jana Hrušková

 3. RADOVAN 21 o.s. (zájmová skupina: NNO), zastupuje Ing. Alžběta Kolářová

Podnikatelský sektor:

 1. RNDr. Miroslav Šrůtek, PhD. - soukromý ekologický zemědělec, Benešov (zájmová skupina: zemědělci)

 2. Radek Kratochvíl - drobný zemědělec, Babice (zájmová skupina: zemědělci)

 3. VOD Jetřichovec - zemědělské družstvo (zájmová skupina: zemědělci), zastupuje Josef Blažek

 4. Václav Veleta - polní pokusnictví (zájmová skupina: zemědělci)

Fyzické osoby:

 1. Lucie Hlavinková, DiS. - Dobrá Voda u Pacova (zájmová skupina: FO ostatní)

 2. Ing. Lukáš Vlček, DiS. - Pacov (zájmová skupina: FO ostatní)

 3. Bc. Jiří Hodinka - Pacov (zájmová skupina: FO podnikající)

 4. Dagmar Kořínková - Kamenice nad Lipou (zájmová skupina: FO podnikající)

 5. Eva Zadražilová - Moraveč (zájmová skupina: FO podnikající)

 6. Ing. Pavel Hájek - Těchobuz (zájmová skupina: FO podnikající)

 7. Bc. Jan Brožek - Černovice (zájmová skupina: FO ostatní)

 8. Josef Bojanovský - Kamenice nad Lipou (zájmová skupina: FO ostatní)

 9. Josef Kratochvíl - drobný zemědělec, Babice (zájmová skupina: zemědělci)

 10. Martin Malina - Pacov (zájmová skupina: FO podnikající)


   

Přihláška pro přijetí nového člena je ke stažení níže: