Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Mikroregiony a jejich členské obce, samostatné obce

Mikroregion Brána Vysočiny - email

Hořepnický region - email

Mikroregion Košeticko - email

Mikroregion Lípa - email

S politováním oznamujeme, že většinou 3/5 hlasů, rozhodla valná hromada Svazku obcí Lípa o zrušení tohoto subjektu. Zrušení tohoto člena ovšem neznamená, že obce bývalého Svazku obcí Lípa již nejsou součástí tohoto sdružení. I nadále je možnost využívat aktivit a činností MAS Via rustica o.s. pro rozvoj obcí a regionu bývalého svazku.

Mikroregion Stražiště - email

Mikroregion Svidník

Obec Buřenice - e-mail

Logo Via rustica