Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Obecný popis území MAS

Zájmová oblast sdružení Via rustica z.s. leží v nejzápadnější části kraje Vysočina, podél hranice pelhřimovského okresu s okresy Tábor, Jindřichův Hradec a Benešov, územím obce Horní Dubenky zasahuje též do okresu Jihlava. Region se skládá z pěti sousedících mikroregionů a území 20 obcí nezapojených do mikrorgeionů (jedná se o území bývalého svazku obcí Lípa):

  • Brána Vysočiny (Novocerekevsko)
  • Hořepnický region
  • Košeticko
  • území bývalého svazku obcí Lípa (Kamenicko, Počátecko, Žirovnicko, Hornocerekevsko)
  • Stražiště (Pacovsko, Lukavecko)
  • Svidník (Černovicko, Obrataň)

Zájmové území MAS Via rustica z.s. čítá celkem 6 měst a 58 obcí. Území zaujímá rozlohu cca 730 km2, je obýváno cca 30 000 obyvateli, s hustotou osídlení cca 44 obyvatel na 1 km2.

Z geografického, historického, kulturního i veřejně-správního hlediska jde o region jednotného charakteru, provázaný společnými dějinami a tradicemi, obdobnými přírodními podmínkami, charakterem krajiny a jejího obhospodařování, sídelní strukturou i demografickými poměry. Jedná se o převážně zemědělskou oblast s minimální průmyslovou výrobou a zachovalým životním prostředím. Oblast nabízí celou řadu spíše drobnějších památek a zajímavostí dokládajících pestrou historii území, v němž se odedávna stýkal horácký, kozácký a blatenský vliv lidové kultury.

Charakteristika území ovlivňující rozvojovou strategii oblasti:

Území MAS je typickým venkovským regionem s poměrně roztříštěnou sídelní strukturou, převažují zde menší obce do 200 obyvatel, největší město (Pacov) atakuje hranici 5000 obyvatel. Představitelé místních samospráv i zástupci podnikatelské a neziskové sféry zájmového území čelí obdobným problémům souvisejícím s běžnou správou a rozvojem obcí, nedostatečnou úrovní infrastruktury a služeb, odlivem mladých lidí do větších měst ovlivněným mj. omezenou nabídkou pracovních příležitostí, kvalitního bydlení i dalšího vzdělávání, mizením tradic a sounáležitosti občanů s místem, kde žijí. Potenciál regionu spočívá především v lepším využívání, péči a zkvalitňování lidských zdrojů, životního prostředí, kulturních památek, místních produktů a služeb a v diverzifikaci zemědělských činností.

 

Logo Via rustica