Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Školství v zájmovém území MAS

V oblasti vzdělávání region nabízí relativně dostačující síť mateřských a základních škol, střední školství je zde zastoupeno 1 šestiletým gymnáziem (v Pacově) a 2 odbornými středními školami (v Kamenici nad Lipou a Černovicích), 1 odborným učilištěm a praktickou školou (v Černovicích). V obci Obrataň přechodně působila pobočka Univerzity J. A. Komenského Praha s.r.o., od září 2011 bude na jejím místě fungovat Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s.r.o.

Pro region je typické působení několika speciálních vzdělávacích a výchovných zařízení zaměřených na specifické cílové skupiny.

Po absolvování základního, resp. středního vzdělání odchází většina dětí studovat mimo region, kde si též následně hledá pracovní uplatnění.

Přehled školských vzdělávacích institucí v regionu

Vzdělávací a výchovná zařízení v zájmovém regionu MAS Via rustica z.s. (školní rok 2010/2011)

Předškolní vzdělávání

 • 20 mateřských škol: Božejov, Častrov, Černovice, Horní Cerekev, Horní Dubenky, Horní Ves, Hořepník, Kámen, Kamenice nad Lipou, Košetice, Lukavec, Mnich, Nová Cerekev, Obrataň, Pacov - 3 MŠ (z toho 1 církevní), Počátky, Velká Chyška, Žirovnice.

Základní vzdělávání

 • 11 základních škol úplných (Černovice, Horní Cerekev, Hořepník, Kamenice nad Lipou, Košetice, Lukavec, Nová Cerekev, Pacov - 2 ZŠ, Počátky, Žirovnice), 3 z nich mají pro školní rok 2010/2011 povolenou výjimku z nejnižšího počtu žáků (Hořepník, Lukavec, Nová Cerekev)

 • 4 základní školy neúplné, tj. malotřídní (Horní Dubenky, Božejov, Častrov, Obrataň), 1 z nich má pro školní rok 2010/2011 povolenou výjimku z nejnižšího počtu žáků (Horní Dubenky)

 • 3 základní umělecké školy (Pacov, Žirovnice a Kamenice nad Lipou).

Středoškolské vzdělávání

 • Gymnázium Pacov (šestileté všeobecné gymnázium)

 • Střední škola Kamenice nad Lipou (obory: Strojní mechanik, Obráběč kovů, Automechanik, Mechanik opravář motorových vozidel, Zemědělec - farmář, Opravář zemědělských strojů, Podnikání) - škola má mezinárodní certifikaci International Education Society, London (IES)

 • Soukromá střední odborná škola Černovice (dálkové nástavbové studium pro absolventy SOU, obor: Podnikatelská administrativa)

 • Odborné učiliště a Praktická škola Černovice (učební obory: Cukrářské práce, Šití oděvů, Truhlářské práce, Čalounické práce, Malířské a natěračské práce, Zednické práce, Kuchařské práce, Pečovatelské práce, Praktická škola dvouletá pro žáky s nedokončeným vzděláním na základní nebo zvláštní škole).

 • Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s.r.o., Obrataň (od září 2011 - dvouleté dálkové nástavbové studium pro absolventy SOU, obor: Podnikání; čtyřleté dálkové studium, obory: Předškolní a mimoškolní pedagogika, Sociální činnost, Ekonomika a podnikání).

Speciální vzdělávání

 • Základní škola speciální a Praktická škola Černovice (výchova a vzdělávání dětí a dospívající mládeže s mentálním postižením, kombinovaným postižením a dětí s autismem, praktická škola dvouletá - při Diagnostickém ústavu sociální péče Černovice)

 • Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna Černovice (výchovný ústav pro nezletilé dívky a matky s dětmi, učební obory: Výroba konfekce, Sadovnické a květinářské práce, Praktická škola jednoletá), dívek z diagnostických ústavů a na základě soudního rozhodnutí, obory: Kuchař - číšník, Kuchař, Provoz služeb). 

Lucie Hlavinková