Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Vznik spolku Via rustica

Něco málo o názvu...

Každá organizace se musí nějak jmenovat, tudíž i my jsme při zakládání MAS řešili, jak tehdejší sdružení a dnešní spolek nazvat. Chtěli jsme jméno, kterému by v případě potřeby alespoň trochu rozuměli i cizinci, protože jedním z cílů našeho spolku je navázat do budoucna spolupráci nejen s dalšími českými, ale též zahraničními MAS. Anglický výraz jsme použít nechtěli, protože těmi se to všude jen hemží. Napadla nás latina, ale protože nejsme v tomto jazyce vzdělaní, vymysleli jsme označení Via rustica. Via je latinsky cesta nebo způsob, rusticus znamená venkovský, selský. Když jsme jméno konzultovali s odborníkem, dověděli jsme se, že správně by mělo být „ruris", ale to nám přišlo příliš krkolomné a pro většinu lidí nesrozumitelné (slovo rustica - na rozdíl od ruris, většina lidí automaticky spojí s venkovem - třeba v souvislosti s typem nábytku apod.), tak jsme se s vědomím, že název naší organizace je pokroucený, rozhodli pro původní návrh. V České republice působí v současné době další čtyři místní akční skupiny, které mají ve svém pojmenování slovo „cesta" - MAS Společná cesta (vznikla rovněž v prosinci r. 2004 v Jihomoravském kraji), MAS Moravská cesta a MAS Na cestě k prosperitě (obě od r. 2006 v Olomouckém kraji) a MAS Zlatá cesta (od r. 2006 v Plzeňském kraji). Alespoň se ta naše „cesta" svou neumělou latinou od nich trošku odlišuje.

Podnět k založení spolku Via rustica ve formě tzv. ,,místní akční skupiny" (MAS), tj. dobrovolného společenství subjektů s vyrovnaným zastoupením veřejné, podnikatelské a občanské sféry, vzešel z úspěšně se vyvíjející spolupráce zástupců mikroregionů Stražiště a Svidník a aktivních místních občanů a občanských sdružení, institucí a podnikatelů, kteří se shodli na potřebě společné snahy o všestranný dlouhodobý udržitelný rozvoj zájmového území. Dle pravidel pro vznik místních akčních skupin je nutno zachovat minimální počet členů ze soukromého sektoru ve výši alespoň 51 % členů.

Po úvodních schůzkách iniciátorů vzniku spolku, které probíhaly zhruba od léta roku 2004, bylo Ministerstvem vnitra dne 13. prosince 2004 řádně zaregistrováno a ustavující Valnou hromadou konanou dne 15. prosince 2004 v Pacově založeno sdružení Via rustica. Následně v roce 2006 s ohledem na aktualizaci legislativy v oblasti občanských sdružení bylo sdružení Via rustica doplněno o koncovku o.s. V roce 2014 vešel v účinnost nový občanský zákoník a dle ustanovení v tomto zákoně dochází k další změně názvu organizace na Via rustica z.s. koncem roku 2015. Vývoj členské základny je k dipozici dále v textu.

Zakládající členové za veřejný sektor:

 1. Svazek obcí mikroregionu Stražiště, Pacov, zastoupený Ing. Pavlem Kubcem a Jiřím Kačerem

 2. Sdružení Svidník, Černovice, zastoupené Ing. Ladislavem Novotným a Josefem Hovorkou

 3. Ústav sociální péče Lidmaň, zastoupený Mgr. Lubošem Milichovským

Zakládající členové za soukromý sektor:

 1. RNDr. Miroslav Šrůtek, soukromý zemědělec, Benešov

 2. Občanské sdružení Dobromysl, Pacov, zastoupené Ing. Janou Hruškovou

 3. Český svaz ochránců přírody, Pacov, zastoupený Mgr. Lucií Brázdovou

 4. Myslivecké sdružení Obora, Černovice, zastoupené MVDr. Jiřím Kubů

 5. Bc. Lukáš Vlček, DiS., Pacov - fyzická osoba

 6. Lucie Hlavinková, DiS., Šimpach - fyzická osoba

V následujících 2 letech došlo k rozšíření členské základny o další 4 mikroregiony a 1 základní školu, kterými jsou:

 1. Svazek obcí Brána Vysočiny, Nová Cerekev, zastoupený Ladislavem Brožem

 2. Svazek obcí Lípa, Kamenice nad Lipou, zastoupený Ing. Ivanem Pfaurem a Josefem Bojanovským - ukončil činnost 14.12.2011

 3. Svazek obcí Košeticko, Košetice, zastoupený Ing. Blankou Veletovou

 4. Dobrovolný svazek obcí Hořepnicko, Hořepník, zastoupený Alešem Petrákem a následně Vladimírem Kotýnkem

 5. Základní škola a Mateřská škola Černovice, zastoupená Mgr. Marcelou Kokšteinovou

Souběžně s přijímáním členů do veřejného sektoru došlo také k přijeti v těchto letech dalších členů ze soukromého sektoru, kterými jsou:

 1. RNDr. Miroslav Šrůtek, Benešov - ekologický zemědělec

 2. Bc. Jiří Hodinka, Pacov - fyzická osoba

 3. Jakub Krejčů, Pravíkov - fyzická osoba

 4. Dagmar Kořínková, Kamenice nad Lipou - fyzická osoba

V letech 2007 - 2008 došlo k přijetí dalších nových členů ze soukromého sektoru, jimiž jsou:

 1. Eva Zadražilová, Moraveč - fyzická osoba

 2. Ing. Pavel Hájek, Těchobuz - fyzický osoba

 3. Josef Kratochvíl, Buřenice, Vyklantice - drobný soukromý zemědělec

 4. Radek Kratochvíl, Buřenice, Vyklantice - drobný soukromý zemědělec

 5. VOD Jetřichovec, Jetřichovec - zemědělské družstvo

Celkově tedy sdružení Via rustica o.s. na konci roku 2008 zahrnovalo 22 členů, z nichž 8 členů je z veřejného sektoru a 14 členů je ze sektoru soukromého.

V letech 2010 – 2011 došlo k vystoupení členů ze soukromého i veřejného sektoru, jimiž jsou:

 1. Základní škola a Mateřská škola Černovice, zastoupená Mgr. Marcelou Kokšteinovou

 2. Myslivecké sdružení Obora, Černovice, zastoupené MVDr. Jiřím Kubů

 3. Svazek obcí Lípa, zastoupený Ing. Ivanem Pfaurem a Josefem Bojanovským, ukončil činnost 14.12.2011

V těchto letech se sdružení rozrostlo o soukromý a veřejný sektor:

 1. Bc. Jan Brožek, Černovice - fyzická osoba

 2. sdružení RADOVAN 21, zastoupené Ing. Alžbětou Kolářovou

V roce 2012 vstoupil do soukromého sektoru sdružení nový člen:

 1. Josef Bojanovský

V roce 2013 vstoupil do veřejného sektoru sdružení nový člen:

 1. Obec Buřenice

V roce 2015 vstoupili do soukromého sektoru 2 noví členové:

 1. Václav Veleta, Lukavec - fyzická osoba podnikající

 2. Martin Malina, Salačova Lhota - fyzická osoba

V roce 2017 vstoupil do veřejného sektoru 1 nový člen:

 1. Nová Lípa