Vyhlášení 7. výzvy IROP

MAS Via rustica z.s jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Via rustica z.s. na období 2014–2020 vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Via rustica – IROP – Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání IV.“. Podrobné informace k Vyhlášení 7. výzvy IROP

Avízo 7. výzvy IROP

MAS Via rustica z.s. připravuje vyhlášení 7. výzvy IROP, a to na téma „Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání IV.“. Výzva bude vyhlášena v pondělí 15. 11. 2021 v 11.00 hod. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 15. 11. 2021 (11.00 hod.) do 15. 12. 2021 (12.00 hod.).

Oznámení změny v 6. výzvě IROP – prodloužení doby příjmu žádostí o podporu

MAS Via rustica z.s jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Via rustica z.s. na období 2014 – 2020 oznamuje změny v 6. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Via rustica – IROP – Podpora sociálního bydlení III.“ Přehled změn k datu 24. 6. 2021 Položka:              … Číst více

Seznam vybraných/nevybraných žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 přijatých ve 4. výzvě

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 přijatých ve 4. výzvě k předkládání žádostí MAS Via rustica z. s. Seznam vybraných žádostí o dotaci Fiche Název projektu Místo realizaceprojektu (NUTS 5) Bodovéhodnocení MAS 3 Vybavení servisní dílny v Eši Eš 60 3 Mechanizace výroby palet … Číst více

Šablony III. – upozornění na blížící se konec příjmu žádostí

Termín ukončení přijmu žádostí o podporu z výzvy č. 02_20_080 na realizaci Šablon III. je již 29. června 2021, 14:00 hodin.   Zájemci mají možnost využít spolupráci s místní akční skupinou (MAS) Via rustica z.s. v rámci tzv. „animace škol a školských zařízení pro OP VVV“ (bezplatné konzultace při přípravě žádosti o dotaci, součinnost při … Číst více

Vyhlášení 6. výzvy IROP

MAS Via rustica z. s jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Via rustica z. s. na období 2014–2020 vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Via rustica – IROP – Podpora sociálního bydlení III.“. Podrobné informace k Vyhlášení 6. výzvy IROP

Avízo 6. výzvy IROP

MAS Via rustica z. s. připravuje vyhlášení 6. výzvy IROP, a to na téma „Podpora sociálního bydlení III.“. Výzva bude vyhlášena v úterý 25. 5. 2021 v 11:00 hod. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 25. 5. 2021 (11:00 hod.) do 25. 6. 2021 (12:00 hod.).

Seznam žádostí o dotaci přijatých ve 4. výzvě PRV

Seznam přijatých žádostí ve 4. výzvě k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Pořadové číslo projektu dle Portálu farmáře Místo realizace (NUTS 5) Název projektu Číslo Fiche 2021-229-004-003-049 Nová Cerekev Automatizace výroby palet a stavební úpravy 3 2021-229-004-003-050 Lukavec Servisní vozidlo 3 2021-229-004-003-054 Eš Vybavení servisní dílny v Eši … Číst více

Vyhlášení 4. výzvy PRV

MAS Via rustica z.s. vyhlašuje v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2024–2020. Podrobné informace naleznete zde.

Pozvánka na seminář pro žadatele ke 4. výzvě PRV

Ve čtvrtek 8. 4. 2021 od 15:00 hod. se uskuteční seminář pro žadatele. Vzhledem k trvání nouzového stavu a mimořádných opatření v souvislosti s epidemiologickou situací v ČR se seminář uskuteční online prostřednictvím platformy Microsoft Teams. Na seminář je z organizačních důvodů nutné přihlásit se předem. Prosíme, potvrďte svou účast do středy 7. 4. 2021 … Číst více