Vyhlášení 5. výzvy PRV

MAS Via rustica z.s. vyhlašuje v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova pro období 2014–2020. Podrobné informace naleznete zde.

Avízo 5. výzvy PRV

MAS Via rustica z.s. připravuje vyhlášení 5. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Datum vyhlášení výzvy: 1. 4. 2022 Datum příjmu žádostí na MAS: od 4. 4. 2022 do 13. 5. 2022 Plánovaný termín registrace na RO SZIF: 31. 8. 2022 Fiche č. … Číst více

Seznam projektů přijatých v rámci 7. výzvy „MAS Via rustica – IROP – Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání IV.

Registrační číslo projektu Žadatel Název projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017163 Obec Hořepník Učebna polytechniky a 3D technologií s matematickou výukou na ZŠ Hořepník CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017196 Město Kamenice nad Lipou Modernizace odborné učebny a kabinetu fyziky – ZŠ Kamenice nad Lipou CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017204 Obec Obrataň Vybavení odborných učeben v ZŠ Obrataň

Vyhlášení 7. výzvy IROP

MAS Via rustica z.s jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Via rustica z.s. na období 2014–2020 vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Via rustica – IROP – Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání IV.“. Podrobné informace k Vyhlášení 7. výzvy IROP

Avízo 7. výzvy IROP

MAS Via rustica z.s. připravuje vyhlášení 7. výzvy IROP, a to na téma „Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání IV.“. Výzva bude vyhlášena v pondělí 15. 11. 2021 v 11.00 hod. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 15. 11. 2021 (11.00 hod.) do 15. 12. 2021 (12.00 hod.).

Oznámení změny v 6. výzvě IROP – prodloužení doby příjmu žádostí o podporu

MAS Via rustica z.s jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Via rustica z.s. na období 2014 – 2020 oznamuje změny v 6. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Via rustica – IROP – Podpora sociálního bydlení III.“ Přehled změn k datu 24. 6. 2021 Položka:              … Číst více

Seznam vybraných/nevybraných žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 přijatých ve 4. výzvě

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 přijatých ve 4. výzvě k předkládání žádostí MAS Via rustica z. s. Seznam vybraných žádostí o dotaci Fiche Název projektu Místo realizaceprojektu (NUTS 5) Bodovéhodnocení MAS 3 Vybavení servisní dílny v Eši Eš 60 3 Mechanizace výroby palet … Číst více

Šablony III. – upozornění na blížící se konec příjmu žádostí

Termín ukončení přijmu žádostí o podporu z výzvy č. 02_20_080 na realizaci Šablon III. je již 29. června 2021, 14:00 hodin.   Zájemci mají možnost využít spolupráci s místní akční skupinou (MAS) Via rustica z.s. v rámci tzv. „animace škol a školských zařízení pro OP VVV“ (bezplatné konzultace při přípravě žádosti o dotaci, součinnost při … Číst více