Vyhlášení 6. výzvy IROP

MAS Via rustica z. s jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Via rustica z. s. na období 2014–2020 vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Via rustica – IROP – Podpora sociálního bydlení III.“. Podrobné informace k Vyhlášení 6. výzvy IROP

Avízo 6. výzvy IROP

MAS Via rustica z. s. připravuje vyhlášení 6. výzvy IROP, a to na téma „Podpora sociálního bydlení III.“. Výzva bude vyhlášena v úterý 25. 5. 2021 v 11:00 hod. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 25. 5. 2021 (11:00 hod.) do 25. 6. 2021 (12:00 hod.).

Seznam žádostí o dotaci přijatých ve 4. výzvě PRV

Seznam přijatých žádostí ve 4. výzvě k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Pořadové číslo projektu dle Portálu farmáře Místo realizace (NUTS 5) Název projektu Číslo Fiche 2021-229-004-003-049 Nová Cerekev Automatizace výroby palet a stavební úpravy 3 2021-229-004-003-050 Lukavec Servisní vozidlo 3 2021-229-004-003-054 Eš Vybavení servisní dílny v Eši … Číst více

Vyhlášení 4. výzvy PRV

MAS Via rustica z.s. vyhlašuje v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2024–2020. Podrobné informace naleznete zde.

Pozvánka na seminář pro žadatele ke 4. výzvě PRV

Ve čtvrtek 8. 4. 2021 od 15:00 hod. se uskuteční seminář pro žadatele. Vzhledem k trvání nouzového stavu a mimořádných opatření v souvislosti s epidemiologickou situací v ČR se seminář uskuteční online prostřednictvím platformy Microsoft Teams. Na seminář je z organizačních důvodů nutné přihlásit se předem. Prosíme, potvrďte svou účast do středy 7. 4. 2021 … Číst více

Avízo 4. výzvy PRV

MAS Via rustica z.s. připravuje vyhlášení 4. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Datum vyhlášení výzvy: 31. 3. 2021 Datum příjmu žádostí na MAS: od 1. 4. 2021 do 3. 5. 2021 Plánovaný termín registrace na RO SZIF 2. 7. 2021 Fiche č. … Číst více

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 přijatých ve 3. výzvě k předkládání žádostí MAS Via rustica z.s.

Seznam vybraných žádostí o dotaci Fiche Název projektu Místo realizace projektu (NUTS 5) Bodové hodnocení MAS 1 Modernizace lesní cesty v k.ú. Roučkovice – etapa II. Pacov 30 2 Technika pro hospodaření v lese Černovice 39 2 Pořízení lesního traktoru Bořetice, Hořepník, Pošná, Samšín,Útěchovice, Buřenice, Lesná 33 3 Servis zemědělských strojů Eš 63 3 Výstavba … Číst více

IROP – seznam projektů vybraných k podpoře v rámci 5. výzvy MAS Via rustica z.s.

Seznam projektů vybraných k podpoře v rámci 5. výzvy MAS Via rustica – IROP – Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání III. Projekt (název, registrační číslo) Žadatel Přidělený počet bodů CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014527 Odborné učebny ZŠ Hořepník Obec Hořepník 75 CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014529 Přírodní vědy a polytechnika na základní škole v Lukavci ZŠ a MŠ Lukavec 71 CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014533 Modernizace odborné přírodovědné … Číst více

Seznam žádostí o dotaci přijatých ve 3. výzvě PRV

Seznam přijatých žádostí ve 3. výzvě k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 Pořadové číslo projektu Místo realizace (NUTS 5) Název projektu Číslo Fiche 2020-229-003-003-021 Eš Servis zemědělských strojů 3 2020-229-003-002-023 Černovice Technika pro hospodaření v lese 2 2020-229-003-001-024 Pacov Modernizace lesních cest v k.ú. Roučkovice – etapa II. … Číst více

Vyhlášení 3. výzvy PRV

MAS Via rustica z.s. vyhlašuje v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova pro období 2014–2020. Podrobné informace naleznete zde.