Program rozvoje venkova

1. výzva MAS Via rustica z.s. pro PRV
2. výzva MAS Via rustica z.s. pro PRV
3. výzva MAS Via rustica z.s. pro PRV

Informace k zadávání veřejných zakázek

Metodické podklady pro zadávání veřejných zakázek jsou žadatelům k dispozici na internetových stránkách SZIF https://www.szif.cz/cs/prv2014-verejne-zakazky.

Postup pro doložení dokumentů k výběrovým/zadávacím řízením přes Portál farmáře

Zjednodušený postup pro doložení aktualizovaného formuláře žádosti o dotaci a příloh k výběrovým/zadávacím řízením přes Portál farmáře a postup pro doplnění ŽoD přes Portál farmáře v operaci 19.2.1 naleznete na internetových stránkách SZIF https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921 (Postupy administrativních kroků Žádostí přes MAS – operace 19.2.1).

Postupy administrativních kroků žádostí o platbu

Postupy administrativních kroků žádostí o platbu naleznete na internetových stránkách SZIF https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921 (Ke stažení – Postupy administrativních kroků Žádostí o platbu – operace 19.2.1)

Pravidla pro publicitu

Informace týkající se povinné publicity pro příjemce dotací v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 jsou k dispozici na internetových stránkách SZIF https://www.szif.cz/cs/prv2014-pravidla.