Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Aktuality

11. 01. 2018 v 10:23

Aktualizovaný seznam členů spolku

Dne 22.11.2017 schválila Rada spolku Via rustica, z.s. vstup nového člena. Novým členem se stal Dobrovolný svazek obcí Nová Lípa - právnická osoba založená v roce 2015, která pokrývá část bývalého Svazku obcí Lípa.

08. 01. 2018 v 09:29

Schválená SCLLD k realizaci

Níže je k dispozici verze strategie schválená Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem zemědělství - jedná se o finální čistopis SCLLD.

07. 01. 2018 v 21:46

MAS Via rustica, z.s. opět vyhlásí dotace

Od letošního roku budou mít soukromé i veřejné subjekty z našeho regionu opět možnost požádat o dotační podporu prostřednictvím místní akční skupiny (MAS) Via rustica, z.s.

 

21. 11. 2017 v 21:42

Schválená CLLD po věcném hodnocení

 

 

28. 10. 2017 v 10:16

Přezkoumání hospodaření za rok 2016

Přezkoumání hospodaření za rok 2016: zpráva auditorské společnosti - vysvětlení k přezkoumání přezkoumání hospodaření za rok 2016

02. 08. 2017 v 13:40

Schválená CLLD po formální kontrole

Níže je k dispozici verze strategie schválená Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci kontroly formálních náležitostí. Následně bude tato strategie posuzována z věcného hlediska v několika kolovém hodnocení. CLLD k…

01. 08. 2017 v 10:21

Aktualizace kontaktních údajů na pracovníky MAS Via rustica z.s.

Název spolku: Via rustica z.s. Sídlo: nám. Svobody 320, 395 01 Pacov E-mail: info(et)viarustica.cz http://www.viarustica.cz   IČ: 26982170 DIČ: CZ26982170 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pob. Pacov Číslo účtu: 43-6877380297/0100…