Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Aktuality

10. 07. 2020 v 10:15

Avízo 3. výzvy PRV

MAS Via rustica z.s. připravuje vyhlášení 3. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020.

22. 06. 2020 v 15:25

IROP - seznam projektů přijatých v rámci 5. výzvy MAS Via rustica z.s.

Seznam projektů přijatých v rámci 5. výzvy "MAS Via rustica - IROP - Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání III."

21. 05. 2020 v 23:59

Vyhlášení 5. výzvy pro IROP

MAS Via rustica z.s jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje "SCLLD pro území MAS Via rustica z.s. na období 2014 - 2020 vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Via rustica - IROP - Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání III.".

21. 05. 2020 v 23:59

Vyhlášení 4. výzvy pro IROP

MAS Via rustica z.s jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje "SCLLD pro území MAS Via rustica z.s. na období 2014 - 2020 vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Via rustica - IROP - Podpora sociálního bydlení II.".

14. 05. 2020 v 18:47

REGIONY SOBĚ - kampaň na podporu lokální ekonomiky

Propojení místních producentů se zákazníky z blízka i z dáli. Podpora soběstačnosti venkovských regionů.

13. 05. 2020 v 13:07

Avízo 4. a 5. výzvy IROP

MAS Via rustica z.s. připravuje vyhlášení 4. a 5. výzvy IROP, a to na téma "Podpora sociálního bydlení II." a "Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání III.".

17. 03. 2020 v 11:06

IROP - seznam projektů vybraných k podpoře v rámci 3. výzvy MAS Via rustica z.s.

Seznam projektů vybraných k podpoře v rámci 3. výzvy MAS Via rustica - IROP - Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání II.

04. 03. 2020 v 16:19

Oznámení změny ve 3. výzvě IROP - navýšení alokace výzvy

MAS Via rustica z.s jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje "SCLLD pro území MAS Via rustica z.s. na období 2014 - 2020 oznamuje změny ve 3. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Via rustica - IROP - Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání II.".

25. 02. 2020 v 13:39

IROP - seznam projektů vybraných k podpoře v rámci 2. výzvy MAS Via rustica z.s.

Seznam projektů vybraných k podpoře v rámci 2. výzvy "MAS Via rustica - IROP - Podpora sociálního bydlení"

05. 02. 2020 v 14:52

Setkání se zemědělci

Ve středu 12. 2. 2020 se od 9:30 hod. v kanceláři MAS Via rustica z.s. (nám. Svobody 320, Pacov) uskuteční pracovní setkání se zemědělci, s cílem aktualizovat strategii CLLD přidáním nového opatření pro…