Název spolku:
Via rustica z.s.

Právní subjektivita:
zapsaný spolek

Registrace:
Ministerstvem vnitra dne 13. 12. 2004 pod č. j. VS/1-1/59349/04-R

Sídlo a kancelář:
nám. Svobody 320, 395 01 Pacov

Tel.: +420 731 112 560
E-mail: info@viarustica.cz
ID datové schránky: yagian6

Úřední doba:
Pondělí–Pátek 8.00–10.00 a 13.00–14.00

IČ: 26982170
DIČ: CZ26982170

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pob. Pacov

Číslo účtu:
43-6877380297/0100

Předseda spolku:
Svazek obcí mikroregionu Stražiště, zastoupený předsedou Ing. Lukášem Vlčkem, tel.: 777 334 124, email: starosta@mestopacov.cz

Místopředsedkyně spolku:
Eva Zadražilová, tel.: 728 227 404

Pracovnice kanceláře:

Manažer a vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD:
Lucie Hlavinková, DiS., e-mail: lucie.hlavinkova@viarustica.cz

Administrativní pracovnice:
Ing. Renata Zíková
Lenka Chválová, DiS.
MVDr. Lenka Staňková (příprava SCLLD pro období 2021 až 2027)
Bc. Anna Vlčková (na mateřské dovolené)

E-mail: info@viarustica.cz

Účetní:
Martina Krejčová, BBus, DiS., e-mail: info@viarustica.cz