Název spolku:
Via rustica z.s.

Právní subjektivita:
zapsaný spolek

Registrace:
Ministerstvem vnitra dne 13. 12. 2004 pod č. j. VS/1-1/59349/04-R

Sídlo a kancelář:
nám. Svobody 320, 395 01 Pacov

Tel.: 731 112 560

Nová Zelená úsporám Light
Tel.: 792 764 233
(pro konzultace k programu Nová Zelená úsporám Light volejte prosím výhradně toto číslo)

E-mail: info@viarustica.cz
ID datové schránky: yagian6

Úřední doba:
Pondělí–Pátek 8.00–11.30 a 12.30–14.30

IČ: 26982170
DIČ: CZ26982170

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pob. Pacov

Číslo účtu:
43-6877380297/0100

Předseda spolku:
Eva Zadražilová, tel.: 728 227 404

Místopředseda spolku:
Jakub Novák, DiS.

Pracovnice kanceláře:

Manažer a vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD:
Ing. Renata Zíková, e-mail: renata.zikova@viarustica.cz

Hlavní koordinátor projektu OPZ+:
Mgr. Tereza Matějková, e-mail: tereza.matejkova@viarustica.cz

Projektový a finanční manažer:
Lucie Hlavinková, DiS., e-mail: lucie.hlavinkova@viarustica.cz

Administrativní pracovnice:
Jana Kaňková

E-mail: info@viarustica.cz