Naše projekty

Rozvoj komunitní práce v území MAS Via rustica z.s.
Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS
Komunitně vedená strategie místního rozvoje území MAS Via rustica z.s.
Klima-adaptační strategie pro území MAS Via rustica
Projekty z předchozích let

Aktuálně MAS Via rustica z.s. realizuje dva stěžejní projekty:

1. Komunitně vedená strategie místního rozvoje území MAS Via rustica z.s.
(reg. č. CLLD_16_02_070).

2. Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS
(reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011128).

Na oba projekty je poskytována finanční podpora z EU.