Zájmové skupiny

Aktuálně platné zájmové skupiny, do nichž jsou rozděleni členové orgánů spolku:

  • rozvoj obcí
  • životní prostředí
  • zemědělství
  • podnikání
  • vzdělávání
  • kultura, sport, volný čas
  • sociální a zdravotní sféra

Projednáno radou spolku dne 21. 1. 2020 a 20. 2. 2020.