Organizační struktura

 • Valná hromada – nejvyšší orgán
  • Rada spolku – výkonný (rozhodovací) orgán (volena z řad členů nejvyššího orgánu)
   • Statutární orgán – předseda a místopředseda
   • Další členové rady spolku
  • Revizní komise – kontrolní orgán (volena z řad členů nejvyššího orgánu)
   • Předseda revizní komise
   • Další členové revizní komise
  • Výběrová komise – výběrový orgán (volena z řad členů nejvyššího orgánu a dalších subjektů působících v území MAS)
   • Předseda výběrové komise
   • Další členové výběrové komise
 • Kancelář spolku – zajišťuje administrativní chod spolku