Klima-adaptační strategie pro území MAS Via rustica

​Cílem projektu je vytvoření klima-adaptační strategie, která bude podkladem pro dlouhodobou strategii rozvoje území MAS Via rustica z. s., pro strategie jednotlivých obcí v zájmovém území, pro územní plány a pro komplexní pozemkové úpravy.

Hlavním realizátorem projektu je Národní ústav pro integrovanou krajinu, z. s. MAS Via rustica z. s. je nefinančním partnerem projektu.

Bližší informace jsou k dispozici zde: https://www.nuik.org/via-rustica