Projekt „MAS – Via rustica z.s. – 1.“

(reg. č. CZ.07.02.01/00/22_003/0000213)

Cílem projektu je zajištění činnosti Via rustica z.s.

Podporovanými aktivitami bude zajištění stabilní administrativní kapacity stejně jako ostatních výdajů potřebných pro výkon činností MAS.

Právní akt pro tento projekt byl Ministerstvem pro místní rozvoj vydán dne 29. 4. 2024.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU (Operační program Technická pomoc 2021–2027).