Novinky

Vyhlášení 7. výzvy IROP

MAS Via rustica z.s jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Via rustica z.s. na období 2014–2020 vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Via rustica – IROP – Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání IV.“. Podrobné informace…

Avízo 7. výzvy IROP

MAS Via rustica z.s. připravuje vyhlášení 7. výzvy IROP, a to na téma „Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání IV.“. Výzva bude vyhlášena v pondělí 15. 11. 2021 v 11.00 hod. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 15. 11. 2021 (11.00 hod.) do 15. 12. 2021 (12.00 hod.).

Strategie MAS Via rustica z.s. na období 2021–2027 schválena

Pro území působnosti MAS Via rustica z.s. byla Ministerstvem pro místní rozvoj dne 5. 10. 2021 schválena „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Via rustica z.s. na období 2021-2027 (koncepční část)“. Jedná se o jeden z nezbytných předpokladů k úspěšnému čerpání dotační podpory prostřednictvím MAS v programovém období 2021–2027. Děkujeme všem, kteří…

Připomínkování potřeb a opatření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Via rustica z. s. na období 2021–2027

V rámci připravované Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Via rustica z. s. na období 2021–2027 je definováno 9 hlavních potřeb, k jejichž řešení by mohla realizace této strategie v území přispět. Pro každou potřebu je navrhováno jedno nebo více konkrétních opatření vedoucích k naplňování dané potřeby. Prosíme o Vaše…