Základní informace a historie

Vítejte na stránkách místní akční skupiny (MAS) Via rustica z.s.

Cílem spolku je přispívat k udržitelnému všestrannému rozvoji našeho regionu, k uchovávání jeho historických, kulturních a přírodních hodnot a k posilování vzájemné místní spolupráce.