Kontrolní listy pro formální náležitosti a přijatelnost projektů a věcné hodnocení projektů IROP

Na níže uvedených odkazech jsou k dispozici kontrolní protokoly pro Formální náležitost a přijatelnost projektů předložených do 1. výzvy MAS Via rustica z.s. v programu IROP a pro Věcné hodnocení: