Rozvoj komunitní práce v území MAS Via rustica z.s.

Projekt „Rozvoj komunitní práce v území MAS Via rustica z.s.“ je podpořen operačním programem Zaměstnanost Plus. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Nositelem projektu je Via rustica z.s.

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000164
Termín realizace: 1. 3. 2023–28. 2. 2026

Cílem tohoto projektu je aktivizace komunity v území MAS Via rustica z.s. prostřednictvím podpory vytipovaných cílových skupin. Předmětem projektu je realizace aktivit zaměřených na práci s rodinami s dětmi v komunitní zahradě, rozšíření záchranné charitní sítě v území MAS, zahájení a rozvoj činnosti nového Komunitního centra v Kamenici nad Lipou a komunitní plánování a spolupráce při environmentálních aktivitách v regionu. Projekt je realizován ve spolupráci s partnery s finančním i bez finančního příspěvku, kteří působí v území MAS.

Podpora rodin z území MAS a posilování jejich rodinných vazeb v komunitní zahradě na statku

Ve spolupráci s organizací Horticon, z.s. jsou realizovány aktivity pro rodiny se sociálně a zdravotně znevýhodněnými dětmi v komunitní zahradě na statku ve Velké Rovné. Jedná se především o rodiny, kde je přítomno dítě s narušenou komunikační schopností. Pomocí nejrůznějších metod (zahradní terapie, arteterapie, muzikoterapie, aromaterapie, logopedie, lesní pedagogika, environmentální aktivity, terapie prací, relaxační terapie, hiporehabilitace, animoterapie) se pracovnice projektu zaměřují na podporu celých rodin tak, aby docházelo ke snižování jejich sociálního vyloučení a aby se zmírňovaly důsledky zdravotních znevýhodnění dětí z těchto rodin. Program je vždy chystán na míru podle potřeb konkrétní skupiny.

Partnerem projektu (partner bez finančního příspěvku) je Horticon, z.s.

Rozšíření charitní záchranné sítě pro obyvatele území MAS

Ve spolupráci s Charitou Pelhřimov a Charitou Kamenice nad Lipou vznikly dvě nové pobočky Charitní záchranné sítě – Komunitní centra pomoci pro spádová území měst Pacov a Kamenice nad Lipou.

Lidé v tíživé životní situaci zde mohou zdarma dostat použité oblečení, trvanlivé potraviny, hračky, hygienické potřeby či nádobí. Pomoc je nastavena individuálně na základě rozhovoru s komunitní pracovnicí a zmapování konkrétní situace.

Lidé z komunity mohou věci také darovat, ať už přímo v místě výdeje, darováním při potravinové sbírce či dobrovolnickou činností.

V Kamenici nad Lipou je komunitní pracovnice v rámci projektu zapojena i do činnosti senior klubu. Partnery projektu (partneři bez finančního příspěvku) jsou Charita Pelhřimov a Charita Kamenice nad Lipou.

Zahájení provozu a realizace komunitních aktivit v komunitním centru v Kamenici nad Lipou

Nové komunitní centrum v Kamenici nad Lipou je otevřeno od června 2023. Vyhovující bezbariérové zázemí zde naleznou mj. rodiče (prarodiče, pečující osoby) s dětmi scházející se v rámci Dětského centra Medvídek, z. s., dále skupina seniorů a členové Svazu tělesně postižených v ČR, z. s. S jednotlivými skupinami spolupracuje komunitní pracovník, který jim pomáhá s aktivizací, podporuje jejich činnost, vede je při společné tvorbě aktivit a programů. Na základě potřeb členů komunit je podporuje a vede tak, aby docházelo ke zlepšování jejich sociální situace.

Partnerem projektu (partner s finančním příspěvkem) je město Kamenice nad Lipou.

Aktivizace a podpora komunitní spolupráce zaměřené na environmentální problematiku v území MAS

Ve spolupráci s organizací Onsendo, z.s. jsou realizovány aktivity zaměřené na environmentální, sociální, pohybové a relaxační činnosti. Nejprve budou mapovány potřeby, možnosti a aktivity obyvatel v jednotlivých částech území MAS. Na základě zjištěného budou naplánovány konkrétní aktivity směřující k aktivizaci a podpoře komunitní spolupráce. Hlavním cílem komunitního plánování je zapojení veřejnosti, propojování generací a cílových skupin tak, aby byly schopny spolupracovat nad společným tématem a navrhly a vytvořily místo, které bude prospěšné komunitě, jednotlivcům i krajině. Následně dojde k navrženým terénním úpravám vytipovaných lokalit tak, aby sloužily ke komunitním relaxačním a ozdravným aktivitám a současně tvořily funkční přírodní prvek. Komunita se zapojí i do jednoduchých terénních úprav lokality. V upraveném prostoru pak budou probíhat nejrůznější aktivity s komunitou a pro ni.

Partnerem projektu (partner bez finančního příspěvku) je Onsendo, z. s.

Chtěli byste se o projektu dozvědět více informací?
Myslíte si, že by některá ze zmíněných aktivit pomohla vyřešit Váš problém a chtěli byste se do projektu aktivně zapojit?
Neváhejte nás kontaktovat.
Koordinátorkou projektu je Tereza Matějková: tereza.matejkova@viarustica.cz