Seminář pro žadatele 1. výzvy IROP – infrastruktura základních škol

MAS Via rustica z.s. vyhlásila výzvu č. 1 k podávání žádostí do programu IROP pro infrastrukturu základních škol.

Ve středu 21. 11. 2018 od 9:00 hod. se uskuteční seminář pro žadatele, kteří mají zájem podat žádost o poskytnutí dotace do této výzvy.

Seminář bude uspořádán v malé zasedací místnosti budovy radnice na adrese Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov.

Program semináře je navržen takto:

  1. Představení pravidel a výzvy č. 1
  2. Uznatelné výdaje
  3. Formuláře k výzvě
  4. ISKP14+
  5. Dotazy k výzvě
  6. Dotazy k ISKP14+

Zároveň prosíme, zda by bylo možné z Vaší strany v případě zájmu o seminář nahlásit účast na e-mailu Jiřího Hodinky a nebo Lucie Hlavinkové. Místnost je kapacitně omezena na cca 15 osob.