Výzva MAS Via rustica k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu

Místní akční skupina Via rustica z.s. vyhlašuje výzvu č. 1 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro oblast podpory infrastruktury základních škol na zájmovém území MAS.

Termín vyhlášení výzvy:

  • čtvrtek 1. 11. 2018 v 11:00 hod.

Termín příjmu žádostí o poskytnutí dotace:

  • od čtvrtka 1.11.2018 od 11:00 hod. do 3.12.2018 do 11:00 hod.
  • podávání žádostí probíhá prostřednictvím informačního systému na stránkách mseu.mssf.cz (pro žadatele doporučujem použití MS Explorer)

Dokumenty ke stažení:

Komplexní stažení veškerých výše uváděných příloh je možné na tomto odkazu ve formátu ZIP.

V rámci přepisu textu došlo k tiskové chybě v souboru ,,Kritéria přijatelnosti a formálních nálěžitostí“. Tímto se vzniklou chybu omlouváme a zde je k dispozici opravená formulace kritéria P15.

Kontaktní údaje pro dotazy: