Seznam projektů přijatých v rámci 2. výzvy MAS Via rustica z.s.

Seznam projektů přijatých v rámci 2. výzvy „MAS Via rustica – IROP – Podpora sociálního bydlení“
Registrační číslo projektuŽadatelNázev projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/18_107/0012362Město ČernoviceSociální bydlení Černovice