4. výzva pro IROP

MAS Via rustica z.s jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Via rustica z.s. na období 2014 – 2020 vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Via rustica – IROP – Podpora sociálního bydlení II.“.

Datum a čas vyhlášení výzvy: 22. 5. 2020, 11:00 hod.

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 22. 5. 2020, 11:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 22. 6. 2020, 12:00 hod.

Dokumenty k výzvě:

Školení pro žadatele: 2. 6. 2020 od 14:00 hod. – pozvánka zde.

Na školení je z organizačních důvodů nutné přihlásit se předem. Prosíme, potvrďte svou účast do pátku 29. 5. 2020 na e-mail: info@viarustica.cz, případně na tel. č. 731 112 560.