7. výzva pro IROP

MAS Via rustica z.s jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Via rustica z.s. na období 2014–2020 vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Via rustica – IROP – Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání IV.“.

Datum a čas vyhlášení výzvy: 15. 11. 2021, 11:00 hod.

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 15. 11. 2021, 11:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 15. 12. 2021, 12:00 hod.

Dokumenty k výzvě:

Školení pro žadatele: 25. 11. 2021 od 13:00 hod. – pozvánka.

Na školení je z organizačních důvodů nutné přihlásit se předem. Prosíme, potvrďte svou účast do středy 24. 11. 2021 na e-mail: info@viarustica.cz, případně na tel. č. 731 112 560.