Program rozvoje venkova

1. výzva MAS Via rustica z.s. pro PRV
2. výzva MAS Via rustica z.s. pro PRV
3. výzva MAS Via rustica z.s. pro PRV
4. výzva MAS Via rustica z.s. pro PRV
5. výzva MAS Via rustica z.s. pro PRV
6. výzva MAS Via rustica z.s. pro PRV
7. výzva MAS Via rustica z.s. pro PRV

Informace k zadávání veřejných zakázek

Metodické podklady pro zadávání veřejných zakázek jsou žadatelům k dispozici na internetových stránkách SZIF https://www.szif.cz/cs/prv2014-verejne-zakazky.

Aktuální informace k zakázkám v PRV
Postup pro doložení dokumentů k výběrovým/zadávacím řízením přes Portál farmáře

Zjednodušený postup pro doložení aktualizovaného formuláře žádosti o dotaci a příloh k výběrovým/zadávacím řízením přes Portál farmáře a postup pro doplnění ŽoD přes Portál farmáře v operaci 19.2.1 naleznete na internetových stránkách SZIF https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921 (Postupy administrativních kroků Žádostí přes MAS – operace 19.2.1).

Postupy administrativních kroků žádostí o platbu

Postupy administrativních kroků žádostí o platbu naleznete na internetových stránkách SZIF https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921 (Ke stažení – Postupy administrativních kroků Žádostí o platbu – operace 19.2.1)

Pravidla pro publicitu

Informace týkající se povinné publicity pro příjemce dotací v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 jsou k dispozici na internetových stránkách SZIF https://www.szif.cz/cs/prv2014-pravidla.