Dokumenty k vyhlášené první výzvě pro PRV

Místní akční skupina Via rustica z.s. vyhlašuje výzvu č. 1 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova v rámci operace 19.2.1.

Termín vyhlášení výzvy:

  • 28. 5. 2018

Termín příjmu žádostí o poskytnutí dotace:

  • od 12.6.2018 do 26.6.2018 do 11:00 hod.
  • podání žádostí o poskytnutí dotace probíhá prostřednictvím portálu Farmáře – viz informace v dokumentech níže

Předpokládaný termín registrace na SZIF:

  • 31. 8. 2018

Dokumenty ke stažení:

Kontaktní údaje pro dotazy: