Jednání Rady Via rustica dne 2. 8. 2018

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Realizace SCLLD – program PRV
  3. Realizace SCLLD – program IROP
  4. Nastavení členských příspěvků od roku 2019
  5. Diskuse

Zápis z jednání Rady spolku je ke stažení níže včetně jeho příloh.

Zápis z jednání Rady spolku