Předkládání dokumentace k výběrovým řízením a aktualizovaných žádostí o dotaci na MAS

Pro doplnění údajů týkajících se výběrového/zadávacího řízení do formuláře Žádosti o dotaci je nutné nejprve stáhnout aktualizovanou verzi žádosti o dotaci z Portálu farmáře a uložit ji do Vašeho počítače.

Veškeré dokumenty k výběrovým/zadávacím řízením včetně aktualizované Žádosti o dotaci je nutné doručit na MAS nejlépe osobně (prostřednictvím USB flash disku nebo CD, popř. vybrané přílohy v listinné podobě), příp. e-mailem na adresu administrativní pracovnice Lucie Hlavinkové (v případě velkého objemu dat je možné využít např. službu Úschovna). V této fázi kontrol není možné zasílat dokumenty na MAS prostřednictvím Portálu farmáře.

MAS provede kontrolu dokumentů, v případě nedostatků vyzve žadatele prostřednictvím e-mailu s el. podpisem k odstranění těchto nedostatků. Žadatel poté doručí opravenou/doplněnou dokumentaci na MAS, a to opět výše uvedeným způsobem. Bude-li vše v pořádku, MAS opatří dokumenty el. podpisem a vrátí je zpět žadateli (opět výše uvedenou formou).

Teprve finální verzi Žádosti o dotaci s el. podpisem MAS vč. příslušné dokumentace k výběrovému/zadávacímu řízení žadatelé odešlou na RO SZIF prostřednictvím Portálu farmáře.

Nejzazší termín pro doručení dokumentace k výběrovým/zadávacím řízením na MAS je pátek 2.11.2018. Budete-li dokumentaci doručovat osobně, kontaktujte nás prosím co nejdříve předem na tel. 723 074 105 nebo e-mailu Lucie Hlavinkové, abychom se blíže domluvili na čase předání. Finální odeslání dokumentů přes Portál farmáře musí být následně provedeno do pátku 9.11.2018.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás prosím obraťte na uvedených kontaktech.

Lucie Hlavinková, DiS.