První část projektů PRV z území MAS Via rustica z.s. schválených k podpoře

Na konci února Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) schválil celkem pět žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova (PRV), operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje, které žadatelé předložili do 1. výzvy MAS Via rustica z.s. Přehled schválených projektů uvádí následující níže, u čtyř dalších žádostí dosud probíhá kontrola SZIF.

s ohledem na GDPR nejsou uváděny jména a přijmení fyzických osob

Název subjektuProjektDotace (Kč)
Městys BožejovLesní cesta Novotnice – rekonstrukce 1 585 258,-
 —Rozšíření rozsahu a kvality služeb Penzionu Fořtovna 1 111 050,-
 Pila Olešná s.r.o.Modernizace podniku – Pila Olešná s.r.o. 675 000,-
 —Servis a údržba motorových vozidel a přípojných vozidel  720 891,-
 —Pořízení štípačky na dřevo 215 000,-
  Celkem 4 307 199,-

MAS pro přípravu příštích výzev PRV v současné době mapuje projektové záměry v území, plánujete-li proto realizovat projekty v oblasti drobného podnikání, diverzifikace do nezemědělských činností, investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů či budování lesních cest, co nejdříve nás prosím kontaktujte. Zajímají nás i další projektové záměry související s naším regionem (oblast zemědělství, rozvoj obcí apod.).

Vyhlášení 2. výzvy k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova MAS Via rustica z.s. plánuje v 1. polovině letošního roku. Bližší informace budou uvedeny na internetových stránkách www.viarustica.cz, kde jsou k dispozici i další kontakty.

Lucie Hlavinková