Dokumenty k vyhlášené 5. výzvě pro PRV

MAS Via rustica z.s. vyhlašuje v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.

Datum vyhlášení výzvy: 1. 4. 2022
Datum příjmu žádostí na MAS: od 4. 4. 2022 do 13. 5. 2022

Plánovaný termín registrace na RO SZIF: 31. 8. 2022

Dokumenty ke stažení:

Stažení výše uvedených dokumentů ve formátu ZIP.

Odkaz na vyhlášenou výzvu na stránkách SZIF.
Přístup do portálu farmáře

Seminář pro žadatele
se uskuteční v úterý 12. dubna 2022 od 15 hodin – nutno přihlásit se předem na tel.: 731 112 560 nebo e-mailu: info@viarustica.cz.
Pozvánka ve formátu pdf

Kontaktní údaje pro dotazy: Lucie Hlavinková, tel.: 731 112 560