Nová zelená úsporám Light

MAS Via rustica z.s. poskytuje poradenství a pomoc s podáním žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám Light pro obyvatele území MAS Via rustica z.s.

Více informací naleznete na https://novazelenausporam.cz/nzu-light/

Závazné pokyny pro žadatele naleznete na https://novazelenausporam.cz/dokumenty/nzulight/

Kontakt pro více informací:
Ing. Renata Zíková, tel: 792 764 233
Marie Kuranová, tel: 777 200 252
E-mail: info@viarustica.cz