OP TAK – Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Harmonogram výzev

Informace a dokumenty pro žadatele

MAS Via rustica z.s. jako nositel „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Via rustica z.s. na období 2021-2027“ vyhlašuje 1. výzvu k předkládání návrhů projektů (projektových záměrů) v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 s názvem „Via rustica z.s. – 1. výzva OP TAK – Technologie pro MAS“.

Datum vyhlášení výzvy: 1. 3. 2024
Datum příjmu návrhů projektů (projektových záměrů) na MAS: od 4. 3. 2024 do 2. 4. 2024
Alokace výzvy: 2 010 000,00 Kč (příspěvek EU), tj. 4 020 000,00 Kč celkových způsobilých výdajů

Podporované aktivity:
Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb.


Jedná se o následující aktivity:

  • robotizace, automatizace, digitalizace,
  • web, cloud (e-shop a cloudové služby),
  • komunikační a identifikační infrastruktura a výpočetní technika.

Informace a dokumenty ke stažení a související odkazy:

Seminář pro žadatele:

Seminář pro žadatele se uskuteční ve středu 13. 3. 2024 od 14.00 hod. v kanceláři MAS Via rustica z.s. (nám. Svobody 320, Pacov).

Nutno přihlásit se předem nejpozději do pátku 8. 3. 2024.

Kontaktní údaje pro dotazy a přihlášení na seminář:
tel.: 731 112 560, e-mail: info@viarustica.cz