Příprava nové integrované strategie zájmového území MAS Via rustica o.s.

MAS Via rustica o.s. začíná připravovat podklady a dokumentace pro nové plánovací období 2014 – 2020, kdy se opět chce zapojit do čerpání finančních prostředků z Evropské unie pro zájmové území definované 62 katastrálními územími obcí.

Prvním předpokladem je příprava nové Integrované strategie rozvoje území, která bude stěžejním dokumentem pro podávání patřičných žádostí o poskytnutí finančních prostředků. Příprava této aktivity bude probíhat v několika krocích a to:

  • sběr projektových záměrů
  • plánovací schůzky pracovních skupin a definování tzv. SWOT analýzy
  • příprava analytické části strategického dokumentu – popis a vymezení území
  • příprava strategické části strategického dokumentu – definování priorit a zájmů území

Sběr projektových záměrů je možné definovat osobními schůzkami, vyplněním níže přiložených dotazníků apod. Pro více informací je možné kontaktovat pracovníka MAS paní Lucii Hlavinkovou na jejím e-mailu či tel. 723 074 105. Vyplněné dotazníky prosím zasílejte taktéž na výše uvedený kontakt či na e-mail info@viarustica.cz

O dalších připravovaných aktivitách Vás budeme průběžně informovat prostřednictvím tištěných médií v regionu a na našich webových stránkách.

Kolektiv pracovníků MAS Via rustica o.s.

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“.