Programový rámec pro Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Programový rámec byl schválen 18. 5. 2023.

Programový rámec je zaměřen na podporu pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby.

Programový rámec bude realizován prostřednictvím projektů žadatelů z území MAS, které budou vybrány k podpoře v rámci příslušných výzev k předkládání žádostí o dotaci.