Programový rámec pro Operační program Zaměstnanost plus

Programový rámec byl schválen 10. 5. 2023.

Programový rámec je realizován prostřednictvím projektu „Rozvoj komunitní práce v území MAS Via rustica z.s.“ Cílem projektu je aktivizace komunity v území MAS Via rustica z.s. prostřednictvím podpory vytipovaných cílových skupin. Předmětem projektu je realizace aktivit zaměřených na práci s rodinami s dětmi v komunitní zahradě, rozšíření záchranné charitní sítě v území MAS, zahájení a rozvoj činnosti nového Komunitního centra v Kamenici nad Lipou a komunitní plánování a spolupráce při environmentálních aktivitách v regionu. Projekt bude realizován ve spolupráci s partnery působícími v území MAS.