Schválená SCLLD k realizaci

Níže je k dispozici verze strategie schválená Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem zemědělství – jedná se o finální čistopis SCLLD.