Cesta k všestrannému udržitelnému rozvoji

Základní popis rozvojové strategi sdružení Via rustica o.s.

Rozvojová strategi sdružení Via rustica o.s. je rozdělena do dvou částí, kdy první část rozvojové strategie se zaobírá popisem území sdružení a analyticky poukazuje na skutečnosti území. Druhá část rozvojové strategie se již zabývá samotnými návrhy,jak dané území rozvíjet a jak zlepšovat život v našem území.

Prezentace strategie, která podává základní přehled o struktuře strategie je ke stažení níže.

Cesta k všestrannému udržitelnému rozvoji venkovských mikroregionů Stražiště a Svidník

Projekt ,,Cesta k všestrannému udržitelnému rozvoji venkovských mikroregionů Stražiště a Svidník“ je založeno na přípravě rozvojové strategie na principu komunitního plánování.

Komunitním plánováním rozumíme zapojení se občanů do příprav a realizace projektů, které připravuje veřejná správa. Převedeme-li pojem komunitní plánování do tohoto projektu, došlo k mnoha pracovním schůzkám, které vedl Daniel Rosecký (Centrum pro komunitní plánování České Budějovice) s obyvateli členských mikrorgeionů.

Přípravné práce na rozvojové strategii sdružení vychází cca na rok práce s obyvateli území Via rustica o.s. Náklady na rozvojovou strategii byly vyčísleny ve výši 550 000,- Kč, kdy dotace ze Státního intervenčního fondu byla přijata ve výši 490 000,- Kč. K ukončení zmíněného projektu došlo koncem roku 2006.

Rozvojová strategie sdružení Via rustica o.s. je připravena pro nové plánovací období 2007 – 2013, kde sdružení Via rustica o.s. má velký zájem na tom se zapojit do Operačního programu Zemědělství, do osy IV. – LEADER+. Z tohoto programu budou vyčleněny finanční prostředky, které budou připraveny pouze pro místní akční skupiny na rozvoj jejich území.

Bc. Jiří Hodinka