Informační centra pro všechny – 1. etapa

Sdružení Via rustica o.s. podalo žádost do Fondu Vysočiny o finanční prostředky z programu ŽP – zdroj bohatství Vysočiny 2007, kde avizuje vznik dvou informačních center na území sdružení Via rustica o.s.

V současné době se jedná o finanční prostředky, které budou využity na přípravu žádosti do Operačního programu  Životního prostředí, kde jsou připraveny peníze na investiční akce, respektive opravy nemovitostí, které budou sloužit pro výše zmíněné poradenské aktivity a vzdělávací aktivity v oblastech životního prostředí.

Předpokládané náklady na vypracování žádosti jsou ve výši 238 000,- Kč, kde dotace činí 190 000,- Kč a vlastní prostředky sdružení činí 48 000,- Kč.

Sdružení Via rustica v současné době jedná s městem Kamenice nad Lipou nad dlouhodobým pronájmem nemovitosti, která by byla opravena z finančních prostředků EU a státního rozpočtu. Po dokončených rekonstrukčních pracech v této nemovitosti vznikne první regionální poradenské centrum v oblasti životnéího prostředí a zemědělství. Současně bude tato nemovitost sloužit pro přípravu nových vzdělávacích programů apod.

Dále sdružení Via rustica jedná s městem Pacov, kde by mělo vzniknout druhé informační centrum pro poradenské a vzdělávací aktivity.

Příprava oprav nemovitosti v Kamenici nad Lipou je první etapou realizace projektu Informační centra pro všechny.

Jiří Hodinka
koordinátor sdružení